Από τα πιο διάσημα κτίρια, το Le Louvre είναι ένα κτίριο που πρέπει να φωτιστεί για να αναδείξει την μεγαλοπρέπεια του…

Αυτή τη φορά είναι μηχανικοί της Toshiba που έχουν αναπτύξει έξι σειρές και δέκα μοντέλα για φωτιστούν η Πυραμίδα και τα εξωτερικά τοιχία του παλατιού.

Η διαδικασία που είχαμε αφορούσε την Toshiba να ενεργοποιεί τα 350 από τα 3,200 συστήματα που τελικά θα αντικαταστήσουν τα 4,500 υψηλής έντασης xenon φώτα.

Τα υπόλοιπα από τα σημεία της Αυλής του Ναπολέοντα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2012, ενώ η αυλή θα αλλάξει το 2013.Τα LEDs μόλις θα έχουν εγκατασταθεί θα μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος κατά 73%, από τα 392,000 στα 105,000 watt/ώρα.