Καθώς η κλασική ανάλυση των καμερών σε smartphone και tablet PC έχει εισέλθει σε.. ταχεία άνοδο από τα 5-megapixel στα 8-megapixel, αρχίζει να υπάρχει και ζήτηση γιο καλύτερη ανάλυση στις μπροστά κάμερες.

Το ίδιο κάνουν και όσοι ασχολούνται με το Upstream όπως η Largan Precision, η Νewmax και η Ability Opto-Electronics Technology που επιθετικά αναβαθμίζουν την ποιότητας VGA σειρά φακών σε HD με αναβάθμιση από 2P σε 3P ή και 4P ενώ δημιουργούνται και μικρότερα σε μέγεθος προϊόντα για όσους ασχολούνται με το upstream players.

Αν και η Microsoft δεν έχει δημοσιοποιήσει τα σχέδια της για υποστήριξη τέτοιων αναλύσεων επισήμως στα Windows 8, η πρόσφατη αγορά της Skype από την εταιρία σίγουρα έχει κάτι να πει για την όλη δημιουργία ‘συστήματος’ και από τη συγκεκριμένη εταιρία με smartphone, τηλεοράσεις και τις λοιπές συσκευές.

Εικόνα. Κυριάρχη.