Μια ημέρα οι μπαταρίες θα έχουν στη βάση τους το χαρτί;

Μηχανικοί της Sony είναι που προχώρησαν στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, μια “bio battery” που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με την έξυπνη χρήση του χαρτιού σαν αρχική πρώτη ύλη!

Η εξέλιξη αυτή την οποία ανακοίνωσαν οι μηχανικοί της εταιρίας, πηγαίνει τη διαδικασία ένα βήμα πιο πέρα από τις μπαταρίες που έχουν σαν βάση τη γλυκόζη και βασίζεται σε ένα… ένζυμο που θα προχωρήσει την αποσύνθεση του χαρτιού σε γλυκόζη. Αυτή στη συνέχεια συλλέγεται από το σύστημα και χρησιμεύει στην παραγωγή ενέργειας…

Για να βεβαιωθεί δε η Sony πως θα γίνει η διαδικασία βασίζεται στην σελουλάση – cellulase, που επιταχύνει τη διαδικασία. Καθώς η ουσία αυτή λειτουργεί ως καταλύτης, μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί ξανά ή να συλλεγεί. Η Sony έχει γενικά βελτιώσει και την κατανάλωση της bio μπαταρίας και δουλεύει ακόμη και σε περίπτωση ασυνέχειας στη διαδικασία μετατροπής του χαρτιού σε γλυκόζη.

Για να έχουμε σύγκριση, η αποσύνθεση ενός φύλλου A4 έχει σαν αποτέλεσμα 18Wh ηλεκτρική ενέργειας, ή αλλιώς έξι AA μπαταρίες.