Είτε στο πεδίο μάχης, είτε σε έναν Γιατρό Χωρίς Σύνορα ένα τέτοιο εργαλείο είναι απαραίτητο…

Ειδικά στο πεδία μάχης, μπορεί να συμβεί το μοιραίο και να έχουμε τραυματισμό σημαντικό στο κεφάλι. Η αρμόδια υπηρεσία στις ΗΠΑ, η Food and Drug Administration (FDA) ενέκρινε την πρώτη συσκευή χειρός που μπορεί να βρει αν υπάρχει αιμορραγία στο κεφάλι.

Ονομάζεται Infrascanner λειτουργεί με μπαταρίες και έχει τις δυνατότητες τομογράφου – computed tomography (CT), που υπάρχει σε νοσοκομεία με μια μικρή συσκευή. Μια γρήγορη διάγνωση μπορεί και να σημαίνει τη ζωή ενός ατόμου σε σύντομο χρόνο, οπότε…