Η F1 ανήκει πλέον αλλού. Και έχει νέο logo. Μετά από χρόνια και χρόνια…

Η εταιρία και η Ellie Norman, η πρώτη Formula 1 Director of Marketing είπε:

“When we talked to fans about what made Formula 1 amazing, what we heard was people loved the real, exhilarating, unpredictable and incomprehensibly fast elements of the sport. It was about racing. But many felt those days were behind us and that the sport has become almost impenetrable for fans, particularly new ones.

It was clear we were going to need to address some fundamentals of our brand, if we were to realize our ambition to make Formula 1 a major entertainment player and claim our rights to be the global media brand we should be. What we say and do now is so important for our future, but it must always be driven by our fans. They come first.”