Αν χρησιμοποιείτε το stylus με το δικό σας iPad ή μια Android-powered tablet συσκευή, υπάρχουν λύσεις…

Δεν είναι και λίγα τα άτομα με pressure sensitive πράγματα να κάνουν και για αυτά το txtRng έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα αξεσουάρ που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί το stylus και η συγκεκριμένη βιομηχανία.

Καθώς είναι ένα “on-hand” stylus, το txtRng θα το χρησιμοποιήσεις σαν touch screen για μια i συσκευή όπως iPhone, iPad, iPod touch και τα μηχανάκια Android. Ταυτόχρονα θα μπορεί να φορεθεί και στην δείκτη ενώ βγαίνει στα $29.99.

Ενδιαφέρον…