Μερικά τεχνικά για τη νέα tech της Sony που είναι αποτέλεσμα έρευνας του Sony Atsugi Technology Center. 

Οι οθόνες έχουν pixel dot pitch στα 0.630χιλ. με 1,920 × 1,080 ανάλυση. Κάθε sub-pixel είναι LED, τρια sub-pixel RGB LED στα 0.210χιλ ανά καθρέπτη – άρα έξι εκατ. LED.

Είναι προϊόν τύπου reflective LCD panel microdisplay – όπως στα Sony “SXRD” (Silicon X-tal Reflective Display) προϊοντα που με τις κατάλληλες μετατροπές δίνει 1.2 μέτρα για κάθε πάνελ.

Άρα η τεχνολογία, CLD αντίθετα με τα LCD με ένα κύκλωμα ΜΟΝΟ δίνει κάθε μέγεθος! Καμία σχέδη με ΟLED και μια τεχνική κατασκευή που θα μοιάζει κάπως με των plasma. Υπάρχει στρώμα προστασίας ανάμεσα στο γυαλί και το τμήμα LED – light emitting portion.

Tα τμήματα  R, G, I μειώνουν την πιθανότατα μείξης φωτός στη αποτέλεσμα σε κάθε sub-pixel B.

Για να δούμε από κοντά τη νέα super-εικόνα-με-χαμηλό -κόστος-για-μεγάλες-ίντσες εικόνα της Japanista Sony!

Με 6 εκατομμύρια LED…

Τι τις κάνει τις LCD; Μήπως;