Οι εύκαμπτες – flexible and foldable, οθόνες είναι το επόμενο σημαντικό βήμα τεχνολογίας…

Ο ερευνητής Juergen Steimle ίσως μας βοηθήσει τα μέγιστα τις νέες έρευνες του. Μια τεχνολογία projection-based οθονών που ο Steimle έχει στήσει με κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Ο Steimle δημιούργησε μια σειρά από tablet και ένα πανέξυπνο σύστημα.

Εντυπωσιακό…