Αν η αποκάλυψη ήταν σε λίγες ημέρες; Με τους Steve Carell. Keira Knightley, τον Ιούνιο του 2012…