Και με στόχο τη γυναίκα…

Μιλάμε για μια ειδική ηλεκτρονική διαφημιστική ταμπέλα που στήνει ηλεκτρονικές ταμπέλες ανάλογα με το φύλο εκείνου/ης που θα σταματήσει μπροστά. Οι γυναίκες βλέπουν θα βλέπουν ένα 40 δευτερολέπτων κλιπάκι με θέμα ένα φιλανθρωπική κίνηση της Plan UK. Η προσπάθεια ονομάζεται “Because I Am a Girl” και έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τη μόρφωση των φτωχών κοριτσιών σε άλλες χώρες.

Και οι άντρες δε καταλήγουν σε ένα website για να δουν τι κάνει η οργανισμός και να κάνουν δωρεά.

Μιλάμε για την τεχνολογία smart ad targeting system που δουλεύει με την ανάλυση από κάμερες των εκφράσεων του προσώπου ειδικά ανάμεσα στα μάτια.

Προχωρημένο…