Με περισσότερες από 30 free press εκδόσεις στο Λονδίνο, το σκουπίδι είναι ένα πρόβλημα…

Έτσι για να δώσει μια λύση στο πρόβλημα ο Δήμος του London έδωσε σε μια εταιρία με το όνομα Renew ένα συμβόλαιο για 21 χρόνια για μια digital news υπηρεσία.

Το hi tech μηχανάκι για τη δουλειά, είναι τα communication pods που είναι ΚΑΙ κάδοι ανακύκλωσης. Έχουν οθόνες LCD στις 32” με ενημερωμένα δελτία και άλλα δεδομένα για τύπους όπως και ψυχαγωγία, μόδα, ταξίδι, τεχνολογία κ.α.

Κάθε μονάδα δε αναμένεται να ανακυκλώνει περί τον 1.5 τόνο κάθε χρόνο σε χαρτί.

Αν αναρωτιέστε το προφανές: ειδικές ‘περίπολοι’ θα ελέγχουν τη καλή λειτουργία.

Ακούγεται κάπως παράτολμο.