Πλάνα από τον Μεγάλο Πόλεμο. Σε χρώμα. Για να βλέπουμε που οδηγούν οι πολιτικές κρίσεις κα Μέρκελ…