Οι χρήστες του Adobe Photoshop Lightroom θα πρέπει να χαρούν που η Adobe έχει ετοιμάσει μια νέα έκδοση του προγράμματος.

Φτάνουμε στην Έκδοση 4 με το Adobe Photoshop Lightroom 4 να έχει επιπλέον νέα χειριστήρια για:

“…maximizing dynamic range from cameras, new and improved auto adjustments to dynamically set values for exposure and contrast, and additional local adjustment controls including Noise Reduction, Moire and White Balance.”

Οι χρήστες έχουν και νέα Book module για δημιουργία photobooks, ένα Map module για εικόνες που ήδη έχουν γίνει assigned με τοποθεσία, location tagging, reverse geo-tagging και άλλα.

Υπάρχει native υποστήριξη βίντεο και μπορεί κανείς να βγάλει εικόνες απο video clip όπως και ¨”…video-specific presets and standard Lightroom image adjustment controls” για τα βίντεο κλιπ.

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν και export σε αρχεία H.264 files ή να τα ανεβάσουν κατευθείαν σε Facebook και Flickr.

Το Adobe Photoshop Lightroom 4 για Mac και Windows κοστίζει $149 ή $79 για όσους αναβαθμίζουν.

Περισσότερα και στο Adobe website