Τα κάνει… όλα. Και 39 χρονικές ζώνες και εσωτερικό GPS chipset…

Το Seiko Astron θα μπορεί να έχει τις πληροφορίες για την ώρα όπου και να είναι, και σε κάθε συνθήκη. Θα είναι ένα πανάκριβο δημιούργημα στα $1,886 όμως.

Το Seiko Astron βασίζεται σε ηλεκτρικά σημεία από τρεις δορυφόρους GPS για να γνωρίζει που είσαι/είναι. Με αυτές τις πληροφορίες μπορεί να ξεχωρίσει ένα block από εκατομμύρια στην επιφάνεια της γης, και έτσι θα ενημερώνει για την χρονική ζώνη.

Το Astron έχει και φωτοβολταϊκές μπαταρίες…