Είναι και μια ιδέα για τους φανατικούς της υγιεινής. Η In & Out Toothbrush είναι μια βούρτσα εύκολη στη χρήση και τη μετακίνηση. Χρησιμοποιεί δε και φόρτιση μέσω θύρας USB ενώ έχει και προστατευτικό με οθόνη. Σχεδιασμός του κυρίου Jaewan Jeong..