Το σύστημα το έχει ετοιμάσει τη εταιρια Hitachi Kokusai Electric και όπως μας λέει το DigInfo TV, το έδειξε πρόσφατα σε ένα σοου για συστήματα ασφαλείας.

Μπορείνα πετύχει τις ταχύτητες του καθώς δεν θα χρησιμοποιήσει επεξεργαστία εικόνας. Χρησιμοποιεί δεδομένα απευθείας από την κάμερα και συγκρίνει ένα πρόσωσπο real time. Επιπλέον το software μπορεί να ομαδοποιήσει πρόσωπα με παρόμοια χαρακτηριστικά και να μειώσει έτσι γρήγορα τον χρόνο για την επεξεργασία.

Όταν θα βρει υποψήφιους για το πρόσωπο που αναζητείταο, άμεσα δείχνει τα thumbnails. Ο χρήστης έτσι μπορεί να δει για παραάδειγμα το αρχείο που υπάρχει και να ανακαλύψει αν είναι ένας συχνός πελάτης αν πρόκειται για επιχείρηση. Προφανώς για τις Αρχές η χρήση είναι ευκόλως κατανοητή.

Όπως με κάθε software υπάρχουν ζητήματα. Το σύστημα προυποθέτει τα άτομα να κοιτούν απευθείας στην κάμερα ή όχι παραπάνω από 30 μοίρες off center. Ταυτόχρονα αν είναι ιδιαίτερα κοντά, πιο κοντά από ένα τμήμα 40 x 40-pixel δεν έχει αρκετό τμήμα του προσώπου για να δουλέψει.

Εντυπωσιακό αλλά και – αν σκεφτεί κανείς τα συστήματα που ΔΕΝ έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σοκαριστικό.