Το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραγγέλει μια σειρά από τους νέους φακούς νέας τεχνολογίας της iOptik. Φακού ‘dual focus’ που έχουν ευρύτερο πεδίο θέασης…

Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα τεχνολογία για να μπορεί κανείς να τους φοράει όταν υπάρχει ειδικό σκοπευτικό – heads up display (HUD), και οι εικόνες να μπορούν να προβάλονται στους φακούς στα μάτια τοu/της.

Και τώρα ο Αμερικανικός Στρατός και η Αεροπορία έχουν τέτοια HUDs σε χρήση αλλά είναι μεγάλα και εξετάζουν κάθε άλλη πιο απλή λύση.

Μια τέτοια τεχνολογία πιστεύεται πως κάποια στιγμή θα μπορεί να δώσει καλύτερη ‘άποψη’ στο πεδίο μάχης. Ο developer του μοντέλου αυτού, η Innovega, έχει ήδη αρχίσει να παραδίδει λειτουργικά πρωτότυπα στην Darpa.

Με αυτά θα μπορεί το μάτι του φέροντα να εστιάζει ταυτόχρονα σε δύο σημεία, για παράδειγμα τις πληροφορίες που προβάλονται στους φακούς και την κανονική θέα πίσω. Αυτό γίνεται με δύο διαφορετικά φίλτρα και ένα τμήμα που ‘στέλνει’ τις πληροφορίες και το φως από το HUD στο μέσο τη ίριδας.

Ένας φακός επαφής ‘εικονικής’ ή ‘επαυξημένης’ πραγματικότητα. Τελικά ΟΛΑ όσα έχουν φανταστεί οι δημιουργοί της Επιστημονικής Φαντασίας και των ιαπωνικών Anime γίνονται πραγματικότητα.