Ναι, για τη νέα μας ‘μόδα’, το ποδήλατο…

Σπουδαστές στο πανεπιστήμιο της Ottawa, το Carlton University, έχουν μετά από 8 μήνες δημιουργήσει ένα crash test dummy για ποδήλατα. Ένας “Superman” που θα ταξιδεύει με 25 χλμ/ώρα και θα ‘χτυπά’ σε εμπόδια.

Οι μηχανικοί είπαν: “The idea is that we should be able to throw this crash test dummy into whatever situation and get a reasonably accurate result, regardless of whether we know (in advance) what injuries we’re going to have.”

Έτσι θα μάθουμε, και θα δημιουργηθούν και καλύτερα ρούχα και προστατευτικά..