Το Turntable.fm, το social media website που επιτρέπει σε users να κάνουν share μουσικής ΚΑΙ σε native app για το Android βγήκε. Στην ουσία είναι μια υπηρεσία με rooms που δημιουργούνται από μέχρι και 5 DJs. Οι DJs μπορούν να επιλέξουν ποιά τραγούδια παίζονται και τα τραγούδια γίνονται ή liked ή lamed από ακροατές. Αν ένα τραγούδι φτάσει πολλά lames, τότε απλά, ‘εξαιρούνται’. Με μια app γίνονται sorted σε categories: Popular, Needs DJs και Favorites.

Μπορεί κανείς να μπει και σε rooms και να ακούσει σε μουσική ή δε DJs ενώ ψηφίζει σε favorites από την app. Τα δε Stations με είδη μουσικής και το Turntable.fm έχει και chat με μερικούς users να λένε πως κάνουν την app να crashάρει. Να το δούμε