Πως λειτουργεί; οι κύριοι στην Chipworks postάρισαν εικόνες από μικροσκόπιο της διατομής τμημάτων των επεξεργαστών 22-nm Ivy Bridge.

Δείχνει πως τα FinFETs, που η Intel ονομάζει tri-gate transistor και έχει τραπεζοεϊδές σχήμα. Το Chipworks είδε τις έχουν 64-bit, four-core Xeon E3-1230 CPU που είναι για τους server από το Hong Kong.

Φαίνεται πάντως πως η Intel έχει φύγει μακριά από την τετράγωνη διατομή του 2011.

Η δε Gold Standard Simulations μετά του της CEO Professor Ase Asenov έχει πει πως υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε χρήση σχεδόν τριγωνικής σχεδίασης ή “triangular, shaped ‘bulk’ FinFET.”

Η GSS έκανε προσομείωση της FinFET με τον 3-D TCAD προσομειωτής της που ονομάζεται Garanαd και είδε πως έχει θετικά αποτελέσματα – short channel effects. Έγινε τεχνικά η με αιτιά; Και πάλι, τα αποτελέσματα είναι που έχουν σημασία…