Το σύστημα το έχει ετοιμάσει η Nissan και ονομάζεται Easy Fill Tire Alert.

Τοποθετήθηκε στο 2013 Altima αρχικά και μετά από το 2013 θα το έχουν όλα τα Nissan. Το “tire-pressure warning system” κάνει αυτό που λέει, με απλό τρόπο ενημερώνει για λάστιχα με ζήτημα στον αέρα και η κόρνα ενεργοποιείται όταν έχει χαθεί περισσότερος αέρας.

Ουσιαστικά σταματάς να… μαντεύεις.