Ω, ναι, ήρθε η ώρα για σπορ. Και εδώ απλά περνάμε πολύ ώρα.