…και είμαστε στη διαδικασία! Ναι, επιτέλους έχει φτάσει και θα σας έχουμε τις πρώτες εντυπώσεις μόλις ολοκληρωθεί η, σύντομη, διαδικασία.