Οι μηχανικοί του MIT έχουν αναπτύξει μια κυψέλη καυσίμου που αναπτύσσεται με ‘καύσιμο’ τη γλυκόζη που υπάρχει στο σώμα. Αυτή το ‘καύσιμο’ θα μπορεί να δίνει ενέργεια σε εμφυτεύματα που θα παρέχουν την δυνατότητα ένας ασθενής με παράλυση να κινεί πόδια και χέρια.

Αυτό το τεχνολογικό θαύμα περιγράφεται στη 12η έκδοση της επιστημονικής έκδοσης PLoS ONE, και ‘αφαιρεί’ ηλεκτρόνια από κύτταρα για να παρέχει ενέργεια ενώ ερευνητές με τον κο Rahul Sarpeshkar, καθηγητή “electrical engineering and computer science” στο MIT, έχει ετοιμαστεί μόνο σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα…