Δεν είναι κάτι που το περίμενε κανείς αφού δεν έχει και πολύ καιρό που έγινε αλλαγή. Το screenshot όμως που βλέπετε όμως δείχνει πως η εταιρία ‘κάτι’
ετοιμάζει για το YouTube.