Μετά από ένα σημαντικό διάστημα στις ΗΠΑ. Ο Sequioa της ΙΒΜ είναι το “world’s fastest supercomputer” και αυτό με την πιο επίσημη λίστα, την Top 500 Supercomputer list.

Με δυνατότητα για 16.32 “sustained” petaflops (τετρακισεκατομμύρια υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής – floating-point operations per second), ο IBM Sequoia διέλυσε τον Fujitsu 10.51 petaflop K.

Με την αρχιτεκτονικη της IBM, τη Blue Gene/Q architecture μπορεί, στη θεωρία, να φτάσει τα 100 petaflops. Δημιουργήθηκε από 98,304 compute nodes, σε 1.6 εκατομμύρια cores με 1.6 petabytes RAM.

Μέχρι τον επόμενο…