Η Google ρίχνει σε λειτουργία το Google+’s +1 button και αυτό σημαίνει πως οι users όταν θα έχουν το ποντίκι τους ‘να αιωρείται’ πάνω από το +1 button να δουν και τις recommendations για άλλο περιεχόμενο μέσα στο site.

Για παράδειγμα να οι χρήστες πάνε στο Chrome Web Store και δουν τις +1 recommendations για την Gmail app, θα δουν και άλλες recommended apps από τους friends τους. Για να είναι όσο πιο σχετικές οι συστάσεις, θα γίνεται referring σε pages στο ίδιο domain or subdomain.

Το χαρακτηριστικό θα λειτουργεί για όλους στις επόμενες εβδομάδες: “We’re launching +1 recommendations! +1’ing something has always been a fun and lightweight way to engage with online content. It’s also a powerful discovery tool, making it easier for friends to find the best content by showing social annotations in search results and ads, and now we’re taking it to the next level,” είπε η κυριά Julia Farago, Engineering Manager για τη Google+.

Να το δούμε