Είναι ΑΠΙΘΑΝΟ το Manual 3D Sandcastle Printer!

Ξεχάστε τα κουβαδάκια και τα εργαλεία. Ναι, τα κύμματα πάλι μπορούν να μας την ‘χαλάσουν’ αλλά και πάλι είναι ένα super gadget!