Το LG SuperSign Elite-w υπόσχεται “…λύση ψηφιακής σήμανσης για τις εξειδικευμένες ανάγκες επικοινωνίας και προβολής των επιχειρήσεων”.

Στόχος η μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου μέσω διαδικτύου ή τοπικού δικτύου με διαχείριση ψηφιακού υλικού, ανάπτυξη περιεχομένου και βίντεο. Αποτελείται από το SuperSign Manager και το SuperSign Player (software& hardware), καθώς και από οθόνη συνδεδεμένη με το media player για την προβολή διαφημιστικού υλικού, υποστηρίζοντας ευρεία γκάμα LCD τηλεοράσεων ενώ τπ SuperSign Manager είναι πρόγραμμα διαχείρισης για περιεχόμενο σε μια οθόνη μέσω του media player.

Γίνεται εγκατάσταση του λογισμικού σε web server, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία από οποιοδήποτε πρόγραμμα πλοήγησης στο internet καια θα συνδεθούν ταυτόχρονα έως και 1.000 SuperSign players σε ένα web server. Υποστηρίζει φωτογραφίες, videos, μουσική, καθώς και online υλικά όπως websites, RSS feed.