Ένα smartphone ‘κομμένο και ραμμένο’ στα μέτρα των socially-networked χρηστών θα δούμε πιθανότατα μέχρι τα μέσα του 2013. Ωστόσο είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για ένα λειτουργικό σύστημα (προφανώς Android) που θα έχει ως σημείο αναφοράς το Facebook. Ο βασικός λόγος που οδήγησε το Facebook σ’αυτό το άνοιγμα έχει να κάνει με τις διαφημίσεις. Αν και σχεδόν οι μισοί από τα 900 εκ. χρηστών χρησιμοποιούν mobile συσκευές για πρόσβαση στο κοινωνικό δίκτυο, τα έσοδα της εταιρείας από mobile διαφημίσεις είναι μηδαμινά.