Η ιταλική PAT Avionics δείχνει το G-HULP σύστημα της στην Experimental Aviation Association και την ετήσια συνάντηση στο Oshkosh τω ΗΠΑ.

Σαν τις στρατιωτικές εκδόσεις το G-HULP HUD χρησιμοποιεί laser προβολή σε μια επιφάνεια 7 x 3.5”(178 x 89 χιλιοστά) μπροστά από τον πιλότο ενώ το σύστημα έχει χρήση modules με την ονονασία Bricks. Το ATRBrick είναι το σύστημα αδρανειακής πλοήγησης και αντίστοιχα επιλέγει κανείς αν θέλει το Dynon Skyview ή άλλο γυροσκοπικό σύστημα Air Data Attitude Heading Reference Systems (ADAHRS).

Άλλο τμήμα είναι το HUPBrick που συλλέγει τα δεδομένα του ATRBrick και τα παρουσιάζει στην οθόνη με την CPU, προβολέα και projector μεγάλα κουμπία ή ένα multi-function joystick.

Τι σημαίνουν αυτά για τον πιλότο; το HUD είναι απίστευτα χρηστικό αφού η προσοχή μένει μπροστά ενώ στη συνάντηση EAA Convention στις ΗΠΑ, η τιμή του G-HULP ανακοινώθηκε στα US$6000 ενώ αν έχει κανείς το Dynon Skyview ή άλλο σύστημα ηλεκτρονικών – avionic system, είναι μείον 1000 δολάρια.