Το Sony Xperia S σε μια… ala Batmobile απόχρωση, την Dark Silver. Το Sony Xperia S στις ανεξάρτητες δοκιμές δε της Strategy Analytics SpecTRAX Database μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι το κινητό με την “…sharpest HD smartphone οθόνη” και με 341.5 pixels per inch.

Και εικόνα και νέα απόχρωση…