Με το “Unos, Dos, Tres” ένα super cool βίντεο από τρεις δοκιμάστριες από τη Ρωσία του 6D Racing Simulator της XD Motion.

Ο 6D Racing Simulator κάνει τα… πάντα και αρκεί να έχετε $31,000!

Δείτε τρια βίντεο…!