Άφθονες νέες εικόνες μας παρουσιάζουν μια πραγματικότητα: θα υπάρχουν εκτός από αυτοκίνητα ΚΑΙ άλλα μέσα στο επερχόμενο game…