Ενδιαφέρον και μας γυρνά… πίσω το Renault Circular Economy – 4L Concept. Ένα green car με έξυπνο interface ταμπλό που διαχειρίζεται και την ηλιακή ενέργεια που μαζεύει. Έξυπνο