Ναι, έρχεται ένα game για τα αμερικανάκια με πανίσχυρα όμως γραφικά και… δύναμη!