Για να δούμε πως κρίνει το…

…dpreview τι κάνει αυτό το θηριάκι.