Ναι, είναι τεχνολογία, και πανέξυπνη…

Το σχέδιο της Fakro είναι απλά ιδιοφυές….

Το πάνω ανοίγει και το κάτω επεκτείνεται και είναι πανέξυπνη προσθήκη σε κάθε περίπτωση.