Το επόμενης γενιάς Kinect όπως φαίνεται από μια πατέντα θα ‘προβάλει’ το game σε όλο το δωμάτιο….

Αν υλοποιηθεί κάτι τέτοιο μιλάμε για living room media και όπως φαίνεται από πατέντα που κατατέθηκε στο US Trademark and Patent Office το μηχάνημα θα δίδει “An immersive display environment is provided to a human user by projecting a peripheral image onto environmental surfaces around the user. The peripheral images serve as an extension to a primary image displayed on a primary display.”

Με χρήση μιας depth κάμερας με σαρωτή τριών διαστάσεων λοιπόν φανταστείτε πως οι τοίχοι το σπιτιού θα είναι οι ‘τοίχοι’ του… υποβρυχίου στο οποίο θα δίνετε μια μάχη (!)