Μια νέα πατέντα στην Ιαπωνία δείχνει έναν 8-20mm f/2.8-4 φακό της εταιρίας. Στοιχεία;

  • Patent number 2012-194238
  • Patent release date: October 11th, 2012
  • Patent filing date: March 15, 2011
  • Focal length: 7.629 – 19.848mm
  • Aperture: 2.933 – 4.000
  • Half angle of view: 30.843-92.529°
  • Image height: 12.029mm
  • Lens design: 14 elements in 11 groups
Ένας ΠΟΛΥ ενδιαφέρον φακός  ενώ η πατέντα έχει υπολισμούς και για έναν επίσης… πονηρό 8-35mm f/2.2-4.0 και έναν 8-74mm f/2.8-4 (!)