Η γίγαντας του social networking δοκιμάζει ΝΕΑ profile pages που βάζουν όλα τα posts σε μια column αριστερά με τα activity updates, friends, places, apps και άλλα δεξιά.

Σήμερα το two-column layout περιλαμβάνει posts σε δύο πλευρές. Υπήρξε δε και μια Facebook page, “I hate FB Timeline, and want to disable it ASAP,” που έχει 26,000 likes!

Σε νέα υλοποίηση το Timeline ΔΕΝ έχει τις κάθετες γραμμές που χωρίζουν τη σελίδα. Για να δούμε…