Το θέμα του 007 acappella, δημιούργημα του κουNick McKaig, με χρήση του Trudbol και 100% vocals…