Ο δορυφόρος της Ευρωπαϊκής NASA, της European Space Agency, ο Proba-2 έγγραψε τρια διαφορετικά τμήματα της έκλειψης.

Για τον λόγο αυτό η ειδική κάμερα του Proba-2, η ultraviolet-light SWAP κάμερα, στράφηκε στον πλήρη δίσκο του Ήλιου μας και το αποτέλεσμα, μια απίστευτη εικόνα. Η επόμενη έκλειψη στις 10 Μαίου του 2013 που όπως του 2012 θα ορατή μόνο στην Αυστραλία, την ανατολική Παπούα Γουινέα και τα Νησιά Σάλομον όπως και τα Gilbert Islands στον Ειρηνικό Ωκεανό.