Μια live ‘γιορτή’ της Πολεμικής Αεροπορίας. Πάμε να δούμε πως οι Γάλλοι συνδυάζουν…

…την τεχνολογία και τις πληροφορίες για τον Δικτυοκεντρικό Πόλεμο.