…και μάλιστα 1905 από αυτές.

Το κομμάτι ονομάζεται Invasión και είναι δημιούργημα της μπάντας The Plastics Revolution, ενώ με βάση τον δημιουργό του: “This is the very first music video done entirely on Instagram without any third party alterations. Every single frame of this music video is an actual picture that we ran through Instagram. We never shot any video. We only shot still photography. All 1905 pictures went through the normal Instagram process on an iPhone. We hope you like it!”

Το αν μας αρέσει είναι ένα, από την άλλη, μια εξαιρετική tech ιδεά