Δουλεία του κου Michael Jantzen. Μια σειρά από εκπληκτικά μοντάζ…