Το Sauna Box έχει στηθεί σε ένα container και είναι gadget… ευημερίας.

22

Μια ημιφορτητή sauna που είναι πλήρως αυτοσυντηρούμενη με ηλιακά panels, iPod stereo, θέση για μια ηλεκτρική κιθάρα (…) και όλα τα κομφόρ.

55

33

44