Η εταιρία-που-δίνει-τη-μάχη-να-μπει-στο-παιχνίδι-των-tablet, ανακοίνωσε πως άρχισε να πωλεί το Surface RT, το πρώτο της tablet σε 13 χώρες ακόμη στην Valentine’s Day…

windows-surface-pro-gradient

Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία και Λουξεμβούργο όπως και Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία θα πωλούν το Surface RT ενώ και άλλες θα ακολουθήσουν.

“The phased rollout of Surface RT into new markets marks a pivotal moment for our customers who can now access and purchase Surface devices in more places,” είπε η Microsoft, “With new and expanded availability to more people around the world, we’re eager for customers to get their hands on Surface RT and see how it can enhance their day to day lives.”

Πάντως νούμερα πωλήσεων για το Surface RT επίσημα δεν έχουμε τους αναλυτές να πιστεύουν πως είναι προς το απογοητευτικό. Ο βασικός λόγος; οι apps φίλε, οι apps…