Η Buffalo θέλει να φροντίσει τα δεδομένα μας με το Buffalo DriveStation DDR…

buffalo_drivestation

Ένας USB 3.0 σκληρός ΑΛΛΑ με 1GB DDR3 RAM. Τι σημαίνει; όσα data στέλνονται ή γίνονται retrieved από το DriveStation θα είναι cached πρώτα στη μνήμη με το buffer αυτό να βοηθά πολύ μικρά file transfers που έχουν συνήθως πολλά handshakes και καθυστερούν τις λύσεις. Θεωρητικά το 1GB cache μπορεί και να δώσει επιδόσεις Χ2. Σε 1TB και 3TB.