Και αθλητικό και smartwatch, με μεγάλη αυτονομία. Το νέο Suunto 9 multisport GPS με την τεχνολογία intelligent battery μπορεί να μένει ανοιχτό για 120 ώρες!

Ανάλογα με το mode μιλάμε για 25 με 120 ώρες ενώ, φυσικά, υπάρχει και GPS και αντοχή. Μεγάλη αντοχή.